SEM

Stichting Evenementen Maasdriel

Nadat in 2011 de Gemeente Maasdriel besloot een private organisatie voortaan de Drielse Kermis te laten organiseren was de Drielse bevolking bezorgd dat de kermis daardoor zou veranderen van een gezellige, betaalbare kermis naar een dure commerciële kermis.

Na een door zeer velen getekende petitie en druk bezochte raadsvergadering bleek de beslissing van de Gemeente in de praktijk niet meer ongedaan gemaakt te kunnen worden. Om toch de Drielse bevolking tegemoet te komen heeft de Gemeente gesprekken gevoerd met een aantal inwoners waarna de Stichting Evenementen Maasdriel (SEM) is opgericht als bewaker van de authenticiteit van de Drielse Kermis.
 
Wat ons doel is:
Wij willen dat de kermis blijft zoals deze nu is: authentiek, familiair, betaalbaar en gezellig waarbij we vernieuwing niet uit de weg gaan.
Wat hebben we bereikt:
Zoals de kermis er de laatste jaren uitzag komt is niet vanzelf gekomen, SEM heeft met de gemeente en de organisator regelmatig overlegd waardoor we een en ander hebben kunnen bijsturen. De belangen van de organisator, van de gemeente en die van onze inwoners zijn niet exact hetzelfde: SEM heeft resultaten geboekt de belangen zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen.
Wat hebben we nog nodig:
Wij willen graag van u horen wat u van de kermis vindt. Ziet u iets dat niet goed gaat of kan worden verbeterd laat het ons weten. Met uw input staan we sterker in de overleggen met de gemeente en de organisator.